Geodezja – nauka o dzieleniu ziemi

Geodezja jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Osoba, która zajmuje się pracami geodezyjnymi jest geodeta. Do głównych zadań tych wybitnych specjalistów należy wykonywanie czynności takich jak pomiary geodezyjne i ich opisywanie. Wynikiem wytężonej pracy geodety są zazwyczaj mapy oraz opracowania kartograficzne, choć nie tylko. Firma geodezyjna może również przygotować specjalne dokumenty tekstowe, które są pomocne na przykład przy rozgraniczaniu działki. Dobrze wykonane pomiary geodezyjne zapewnią naszej inwestycji racjonalną gospodarkę przestrzenną i dominację odpowiedniego ładu. Wśród najczęściej wykonywanych pomiarów można wyróżnić przede wszystkim pomiary geodezyjne poziome, zwane niekiedy również pomiarami sytuacyjnymi.

Pomiary w terenie

To pomiary określające wzajemne rozmieszczenie obiektów znajdujących się na danym terenie. Tego typu pomiary geodezyjne wykonuje się zazwyczaj przy pomocy tyczek mierniczych, dalmierza czy taśmy. Geodezja zajmuje się również pomiarami wysokościowymi. Tego typu pomiary geodezyjne charakteryzują się wyznaczaniem wysokości w odniesieniu do wyznaczonego punktu. Ten pomiar jest nazwany również niwelacją, pozwala na naniesienie na mapę ukształtowania terenu. Wśród nieco bardziej skomplikowanych czynności geodety wyróżnia się także łączenie dwóch powyższych rodzajów pomiarów. Wtedy firma geodezyjna jednocześnie wyznacza punkty na płaszczyźnie i podaje ich wysokość.

Pomiary geodezyjne

Wszystkie te pomiary geodezyjne są niezbędne zarówno w czasie stawiania budynków, jak i odbiorów po zakończonej inwestycji. Dlatego planując budowę domu lub dobudowanie elementów przy istniejących budynkach – warto postawić na dobrego geodetę. Zajmie się on nie tylko przygotowaniem mapy do celów projektowych dla architekta, ale również wykona wyznaczenie punktów granicznych naszej działki. Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego szczegółów terenowych oraz dokumentacji znajdującej się starostwie powiatowym oraz ujawnionych zapisów w księdze wieczystej. Dokumentacja przygotowana przez uprawnionego geodetę przyda się również właścicielom nieruchomości, których sytuacja prawna wymaga skorygowania lub wyjaśnienia. Pomiary geodezyjne przeprowadza się również po zakończeniu inwestycji. Gotowy dom i jego powierzchnię użytkową warto dokładnie zmierzyć, a po kilku miesiącach czy latach geodeta powinien również przeprowadzić pomiary kontrolne budynku, sprawdzić stopień ewentualnych odkształceń i osiadań. Wszystkie te usługi w swojej bogatej ofercie ma firma geodezyjna HiLevel Geodezja.

Wpis powstał przy współpracy z Hilevelgeodezja.pl

1 Komentarz
  1. Super tekst, warto się zaznajomić 🙂

Dodaj Odpowiedź

Resetuj Hasło